Новини

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів компанії ПрАТ "СК "АЗІНКО"
Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів компанії ПрАТ "СК "АЗІНКО"

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:


По першому питанню Порядку денного:
«Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

Обрати Головою Лічильної комісії Чігарьова Дмитра Валерійовича, секретарем Лічильної комісії Філатова Дмитра Ігоревича та затвердити Регламент позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.


По другому питанню Порядку денного:
«Про призначення суб’єкту аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства»

Проект рішення з цього питання:

1. Призначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (ЄДРПОУ 35449775) для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

  • Дата: 17.02.2020
  • Автор: ПрАТ "СК "АЗІНКО"