Новини

ПрАТ «СК «АЗІНКО» оголошує конкурс на послуги суб’єкта аудиторської діяльності
ПрАТ «СК «АЗІНКО» оголошує конкурс на послуги суб’єкта аудиторської діяльності

Конкурс на послуги суб’єкта аудиторської діяльності

           Замовник - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО» (скорочено ПрАТ «СК «АЗІНКО», ЄДРПОУ 24646706) оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

            Цілі та обсяг аудиту:

            Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за 2021рік.      У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

           Аудиторське завдання:

Проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
          
           Умови та порядок проведення конкурсу, критерії відбору:
 
 Суб’єкт аудиторської діяльності повинен  відповідати таким вимогам:

•відповідають встановленим Законом вимогам, відповідно до яких можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

•інформація про суб’єкта аудиторської діяльності включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

•достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

•за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

•пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

• не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству.

 

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

•не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

•подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

•коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

•документ про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та до розділу  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

•наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

•документи, що свідчить про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;

•перелік основних клієнтів;

•цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

•діючий Договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами.

•будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

 

Строк подачі документів –  до 14-00 години 14.01.2022р.

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу ПрАТ «СК «АЗІНКО»: aic@aic.com.ua.

Контактна особа: Алхімова Світлана Олександрівна тел. +38 (067) 644-35-94

Фінансова звітність та інша інформація стосовно ПрАТ «СК «АЗІНКО» доступна на сайті компанії www.aic.com.ua.

Додаткова інформація про діяльність ПрАТ «СК «АЗІНКО» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Про результати конкурсу всі учасники, що приймали участь, будуть повідомлені на сайті ПрАТ «СК «АЗІНКО» - www.aic.com.ua.

  • Дата: 12.01.2022