Страхування вантажів

 

ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ПО ДОГОВОРУ (СЕРТИФІКАТУ) СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ

  1. У випадку настання події, яка може бути кваліфікована як страхова, Страхувальник або його уповноважена особа зобов’язані докласти всіх можливих зусиль для запобігання та зменшення розміру збитків, а також для забезпечення права вимоги до винної сторони, тобто діяти так, як що б вантаж не був застрахований, зв’язатися із Страховиком або його представником і дотримуватися їхніх вказівок, якщо такі вказівки будуть надані.
  2. Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, повідомлення про потенційну страхову подію повинно надаватися Страховику або його уповноваженій особі негайно, не пізніше 24-х годин з моменту настання такого випадку найшвидшим з можливих способів, для того, щоб Страховик мав можливість призначити представника для з’ясування обставин випадку. При цьому, якщо інше не встановлено в Договорі страхування, Страхувальник або Вигодонабувач надають Страховику письмове повідомлення про настання потенційної страхової події, з викладенням обставин такої події, протягом 5 робочих днів з дня настання такої події.
  3. Страховик має право провести будь-яке розслідування, а також призначити експерта (сюрвейєра) з метою визначення причини та розміру понесеного збитку.
  4. Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, з метою визначення причини та розміру понесеного збитку Страхувальник має право призначити експерта (сюрвейєра) на власний розсуд за умов попереднього письмового узгодження його із Страховиком.
  5. Страхувальник зобов’язаний до проведення ремонту (відновлення) постраждалого застрахованого вантажу забезпечити Страховику або його представнику можливість проведення огляду пошкодженого вантажу та визначення причини та розміру понесеного збитку.