Морське страхування

 

ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ПО ДОГОВОРУ (СЕРТИФІКАТУ) СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

При настанні аварії або події, яка може призвести до страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:

  • вживати всі необхідні дії в обставинах, що склалися, для запобігання та/або зменшення збитків, спричинених внаслідок такої події або аварії, та діяти так, як діяла б компетентна особа, яка не має страхового покриття від дії такого ризику. При цьому збільшення розміру збитків внаслідок невживання Страхувальником таких заходів страхуванням не покривається. Страховик відшкодовує Страхувальнику витрати, які були понесені з метою запобігання або зменшення збитку, який відшкодовується за Сертифікатом, за умови, що такі витрати розумні та доцільні, та належним чином документально оформлені;

  • якомога швидше, але не пізніше 48 годин з моменту настання будь-якої події, яка згодом може бути заявлена Страхувальником як страхова подія, письмово  інформувати про таку подію Страховика найбільш швидким з можливих способів;

  • негайно заявити про настуання такої аварії або події в компетентні органи, у випадку, якщо така заява передбачена законодавством, морськими звичаями та практикой;

  • без письмової згоди Страховика не робити заяв, не визнавати повністю чи частково свою відповідальність, крім випадків, передбачених діючим законодавством, в іншому випадку Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування по такому випадку;

  • узгодити із Страховиком подальші дії з врегулювання цього випадку. При цьому надання Страхувальнику та/або Вигодонабувачу Страховиком або його представником інструкцій по цьому випадку не є підставою для визнання цієї події страховим випадком;

  • за вимогою Страховика надати можливість здійснити інспекцію пошкодженого Судна самому Страховику, його представнику або іншій особі, уповноваженій для цього Страховиком;

  • не проводити відновлювальний ремонт Судна без попереднього письмового узгодження зі Страховиком; у випадку, якщо місце ремонту не узгоджене зі Страховиком, Страховик має право зменьшити встановлену суму відшкодування доцільних та обгрунтованих витрат на ремонт на 20%;

  • за вимогою Страховика надати можливість йому, його представнику або іншій особі, уповноваженій для цього Страховиком, провести розслідування обставин події, що сталася, включючи опитування службовців, в тому числі колишніх службовців, Страхувальника, а також інших осіб, які можуть по розумінню Страховика володіти інформацією щодо події, яка розслідується;

  • для отримання страхового відшкодування надати Страховику усі необхідні належним чином оформлені документи, передбачені Правилами страхування та договором страхування (сертифікатом), та достатні для визначення Страховиком його відповідальності за договором страхування (сертифікатом) та розміру страхового відшкодування.