Особисте страхування

 

ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ПО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Протягом 24-х годин з моменту настання страхового випадку, Страхувальник або Застрахована особа повинні сповістити про подію Страхову компанію та надати наступні документи:

 1. Повідомлення про настання страхового випадку;
 2. Копію паспорту або іншого документу, який засвідчує особу;
 3.  Копію документу, що, згідно з діючим законодавством ідентифікуєособу, яка має право на отримання страхового відшкодування як платника податку.

Якщо випадок трапився на виробництві:

 1. Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1);
 2. Лист непрацездатності;
 3. Витяг з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого.

Якщо випадок трапився в побуті:

 1. Лист непрацездатності (для осіб, які працюють) або довідку медичного закладу щодо терміну лікування (для дітей або осіб, які не працюють), підписану відповідальною  особою та завірену печаткою медичного закладу;
 2. Витяг з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого.
При встановленні Застрахованій особі групи інвалідності:
 1. Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1);
 2. Довідку про встановлення групи інвалідності.

При настанні смерті Застрахованої особи:

 1. Свідоцтво про смерть Застрахованої особи;
 2. Довідку про причину смерті Застрахованої особи;
 3. Документ, який посвідчує особу отримувача страхового відшкодування;
 4. Свідоцтво про право на спадщину.