Нормативна база

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»
Закон України «Про страхування»
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування» № 565 від 09.07.2010р.
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України» № 155 від 05.12.2003р.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов’язкового страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування» № 358 від 06.04.2011г.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» № 959 від 14.08.1996р.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок та умови обов’язкового страхування робітників відомчої та місцевої пожежної охорани та членів добровільних пожежних дружин (команд)» № 232 від 03.04.1995р.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути спричинена третім особам» № 944 від 09.07.2002р.