Страхування відповідальності

Добровільне страхування цивільно-правовоїй відповідальності перед третіми особами

Захистити себе та своє підприємство від непередбачених витрат по відшкодуванню збитку постраждалим особам допоможе страхування цивільно-правової відповідальності. Предметом Договору страхувания цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, які не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням шкоди, яка була спричинена Страхувальником або іншою особою, цивільная відповідальність якої застрахована, життю, здоров’ю, працездатності, майну третіх осіб.

Вигодонабувачем по такому Договору страхування є Страхувальник, який відшкодував нанесену ним шкоду третім особам, або треті особи.

По Договору страхування Страховик бере на себе зобов’язання здійснити виплату страхового відшкодування за шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю та працездатності та/або майну третьої особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, під час або внаслідок:

1. володіння та / або експлуатації рухомого та / або нерухомого майна, включаючи тварин, які на законних підставах використовуються Страхувальником або особою, цивільная відповідальність якої застрахована за Договором страхування;

2. здійснення Страхувальником або особою, цивільная відповідальність якої застрахована за Договором страхування, передбаченої статутом господарської діяльності, право на проведення якої, у випадку необхідності, підтверджено згідно з діючим законодавством видачею відповідного дозволу;

3. здійснення Страхувальником або особою, цивільная відповідальність якої застрахована за Договором страхування, діяльності в якості роботодавця третьої особи, яка виконує свої службові обов’язки, обумовлені трудовим договором;

4. здійснення Страхувальником або особою, цивільная відповідальність якої застрахована за Договором страхування, потенційно шкідливої для навколишнього природного середовища діяльності або проведення потенційно небезпечних для екології робіт;

5. здійснення діяльності в якості товаровиробника та / або продавця та / або постачальника товаров и /або робіт і / або послуг Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої застрахована за цим Договором страхування, і яке має відповідну спеціалізацію і кваліфікацію для здійснення такої діяльності і отримала право на її здійснення в установленому законом порядку;

 
здійснення Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої застрахована за цим Договором страхування, діяльності в якості професійної особи, яка має відповідну спеціалізацію і кваліфікацію для здійснення певної професійної діяльності, і отримала право на здійснення такої діяльності в установленому законом порядку; організації та проведення спортивно - видовищних та культурно -масових заходів; організації та проведення Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої застрахована за цим Договором страхування, робіт із застосуванням піротехніки, ілюмінації та інших спецефектів, пов'язаних з рекламою і святковим оформленням; виконання Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої застрахована за цим Договором страхування, умов договорів, контрактів, угод і т.п., укладених третіми особами.
 
Страховим випадком вважається факт настання застрахованої цивільно-правової відповідальності, яка підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили. Страхова сума і розмір франшизи встановлюються за згодою сторін Страховий тариф визначається в залежності від роду діяльності, набору страхових ризиків, страхової суми, розміру франшизи та інших факторів.