Страхування майна

 

На страхування приймаються:

 • будинки, квартири, сопоруди, будівлі, житлові та нежитлові приміщення;
 • машини, обладнання, вимірювальні та регулюючи прилади та пристрої, обчислювальна та оргтехніка, інструменти, виробничий та господарський інвентар;
 • транспортні засоби та інші пересувні машини під час їхнього знаходження в місті страхування;
 • товарно-матеріальні цінності, продукція, сировина, матеріали;
 • об’єкти незавершеного будівництва;
 • експонати виставок, предмети інтер’єру, меблі та інше рухоме майно.

Страхові ризики:

До страхових випадків належать збитки у зв’язку із загибеллю (втратою) або пошкодженням застрахованого майна в результаті:

 • аварії водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем; пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння; проникнення води із сусідніх (інших, ніж ті, що належать Страхувальнику) приміщень;  а також аварії та внутрішні пошкодження електричних установок,  приладів, машин від дій електричного струму, зіткнення з транспортними засобами (автомобілем, потягом та т.ін.);
 • вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших аналогічних пристроїв;
 • крадіжки, грабежу (розбою);
 • умисних протиправних дій третіх осіб, спрямованих на знищення або пошкодження застрахованого майна, в тому числі підпалу;
 • биття шибок, дзеркал та вітрин;
 • подій під час навантаження, розвантаження або переміщення
 • вибуху газу, який використовується в побутових цілях;
 • падіння пілотованих літальних об’єктів, їхніх частин або вантажів.
 • пожежі та задимлення, що його супроводжує (включаючи виділення сажі та корозійного газу);
 • удару блискавки;
 • вибуху;
 • стихійних явищ (ураган, град, злива, тиск снігового покрову, повінь, зсуви та просідання грунту,  землетрус, шторм, штормовий вітер, гірські обвали та сходження лавин, селеві потоки, виверження вулкану, цунамі, тайфун, вихор), а також падіння на застраховане майно частин споруд, дерев та інших предметів під впливом стихійних явищ.

Страхове покриття:

У випадку повної загибелі або втрати застрахованого майна страхове відшкодування виплачується в розмірі його дійсної вартості на дату укладання Договору страхування, за вирахуванням вартості наявних залишків, придатніх для вікористання за призначенням або для реалізації, та франшизи, встановленої в договорі страхування.

При пошкодженні застрахованого майна страхове відшкодування виплачується у розмірі витрат на відновлювальний ремонт за цінами та тарифами, які діяли на момент настання страхового випадку, за вирахуванням франшизи, в межах страхової суми.

Страхова сума та розмір франшизи встановлюються за погодженням сторін.

Страховий тариф залежить від категорії майна, набору страхових ризиків, страхової суми, розміру франшизи та періоду страхування.