Річна фінансова звітність


Звіт про корпоративне управління за 2020 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів (прямий метод) за 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про корпоративне управління за 2019 рік

Звіт незалежного аудитора про результати перевірки річної фінансової звітності за 2019 рік та Звітних даних страховика за 2019 рік

Звіт незалежного аудитора про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Баланс за 2018 рік
Звіт про фінансові результати за 2018 рік
Звіт про власний капітал за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2018 рік
Звіт незалежного аудитора про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2018 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік
Корпоративний звіт за 2018 рік

Корпоративний звіт за 2017 год
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
Аудиторський висновок за 2017 рік
Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Звіт про фінансові результати за 2017 рік
Баланс за 2017 рік


Корпоративний звіт за 2016 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік
Аудиторський висновок за 2016 рік
Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рік
Звіт про власний капітал за 2016 рік
Звіт про фінансові результати за 2016 рік
Баланс за 2016 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік
Аудиторський висновок за 2015 рік
Рух коштів за 2015 рік
Власний капітал за 2015 рік
Фінансові показники за 2015 рік
Баланс за 2015 рік
Корпоративний звіт за 2015 рік

Фінансова звітність за 2014 рік
Корпоративний звіт за 2014 рік
Аудиторський висновок за 2014 рік

Аудиторський висновок за 2013 рік

Корпоративний звіт за 2013 рік

Аудиторський висновок за 2012 рік


Аудиторський висновок за 2011 рік


Примітки до фінансової звітності за 2013 рік


Баланс за 2013 рік


Рух коштів за 2013 рік


Фінансові показники за 2013 рік


Власний капітал за 2013 рік