Страхування майна

ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ПО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА

1. Вжити усі можливі заходи щодо рятування пошкодженого майна, зменшення збитку, збереження застрахованого майна та усунення причин, які сприяли виникненню додаткових витрат.

2. Якщо подія вимагає втручання компетентних органів (випадки: пожежа, вибух, стихійне явище, та т.п.), негайно, в найкоротші строки після настання цієї події, сповістити про неї у відповідні компетентні державні органи (МНС, МВС, аварійні служби та т.ін.), викликати на місце події їхнії представників, дочекатись та отримати від них документи, що підтверджують факт настання, час та обставини події.

3. До приїзду вищезгаданих представників не змінювати картину події, за виключенням дій по рятуванню людей, майна або запобіганню надзвичайних ситуацій.

4. У випадку неприбуття вищезгаданих представників на місце події звернутись до територіального відділення компетентного державного органу, який був сповіщений про подію, для отримання довідки, яка підтверджує факт та час звернення.

5. На протязі 24 годин з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про настання страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний сповістити Страховика будь-яким доступним йому способом (телефон, електронна пошта та т.ін.). У повідомленні про настання страхового випадку повинні бути стисло описані обставини події та характер збитку (час, місце, причини події, характер та очикуваний розмір збитку, ймовірний винуватець події).

6. Протягом 3-х робочих днів надати Страховику письмове повідомлення, з викладенням обставин події та характеру збитку.

7. Зберігати пошкоджене застраховане майно (якщо це не суперечить інтересам безпеки або зменшенню збитку) до огдяду його Страховиком або його представником, в тому вигляді, в якому воно опинилося після настання події.