Перестрахування

Компанія розміщує свої ризики по договорах факультативного та облігаторного перестрахування на вітчизняному ринку в таких провідних компаніях, як ПрАТ «СК PZU Украина», ПрАТ "СК "БРОКБІЗЕС", ПрАТ «УАСК АСКА», ПрАТ "СК "Колонейд Україна", АСК «ІНГО Україна», ПрАТ "СК "Мега-Поліс", ПрАТ "СК "АЛ'ЯНС", ПрАТ "СК "Провідна".

У 2013 році, з 01.12.13 при посередництві брокера AON Benfield група міжнародних страховиків (SCOR та Partner Reinsurance Europe, Swiss) з кредитним рейтингом Standard & Poor's "А+" уклала з ПрАТ «СК «АЗІНКО» облігаторний договір перестрахування морських ризиків, що забезпечує повні гарантії надійності полісів та сертифікатів ПрАТ «СК «АЗІНКО».
Усі морські вантажні ризики ПрАТ «СК «АЗІНКО» розміщені на Західному Страховому ринку (SCOR та Partner Reinsurance Europe, Swiss).