Учасники та засновники

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) компанії,
які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить
не менш як 10 відсотків статутного капіталу компанії

№ з/п

Тип особи

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів)

Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів)

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів)

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

Секція: 1

Юридична особа

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВЛЛОЙД»

21949346

04071, Україна, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2

59, 444

Секція: 2

Юридична особа

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОАЗІС ШІППІНГ ІНТЕРНЕШЕНАЛ»

30575383

01034, Україна, м. Київ,

вул. Пушкінська, буд. 9, кв.38

22, 734

 

Відомості про юридичних осіб,
які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) компанії
(які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків
статутного капіталу компанії)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Секція: 1

-

-

-

-

-

-

 

Інформація про юридичних або фізичних осіб,
які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) компанії (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить
не менш як 10 відсотків статутного капіталу компанії)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі учасника (засновника, акціонера)

Секція: 1

ТОВ "Азовллойд"

2187410217

Никитюк Олександр Леонтійович

Паспорт ВА 863427, виданий 13.06.1997р. Жовтневим РВ Маріупольського ГУ УМВС України в Донецькій області

38

Секція: 2

ТОВ "Азовллойд"

3028905618

Нікітюк Євген Олександрович

Паспорт ВВ 827446, виданий 08.06.1999р. Жовтневим РВ Маріупольського ГУ УМВС України в Донецькій області

32

Секція: 3

ТОВ "Азовллойд"

1739009766

Бандура Тамара Львівна

Паспорт ВА 035739 виданий 18.06.1996 Приморским РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi

30

Секція: 4

ТОВ «ОАЗІС ШІППІНГ ІНТЕРНЕШЕНАЛ»

2730210926

Бандура Ганна Анатоліївна

Паспорт ВА 250427 виданий 24.06.1996 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку

65

Секція: 5

ТОВ «ОАЗІС ШІППІНГ ІНТЕРНЕШЕНАЛ»

2107205874

Грабінський Юрій Олексійович

Паспорт СО 428646 виданий 23.06.2000  Ленінградським РУ ГУ  МВС України у м. Києві

35

 

       

 

 

Відомості про кількість акцій компанії,
які знаходяться у власності
членів правління компанії

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові члена Правління компанії

Частка в статутному капіталі компанії, %

Кількість акцій, шт.

1

Никитюк Олександр Леонтійович

7, 88975

63 118 простих іменних акцій

 

Перелік осіб,
частка у статутному капіталі компанії яких
перевищує 5 відсотків

№ з/п

Тип особи

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) компанії, або прізвище, ім’я, по-батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів)

Частка учасників (засновників, акціонерів) компанії у статутному капіталі компанії, %

1

Юридична особа

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВЛЛОЙД»

59,444

2

Юридична особа

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОАЗІС ШІППІНГ ІНТЕРНЕШЕНАЛ»

22,734

3

Юридична особа

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКЛЛОЙД»

5,05

4

Фізична особа

Никитюк Олександр Леонтійович

7,88975