Фінансові послуги

                                                                          Перелік фінансових послуг,
                                                                    що надаються ПрАТ «СК «АЗІНКО»

№ з/п

Найменування фінансової послуги

Серія та номер ліцензії

Ціна/тариф фінансової послуги

1

добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

АЕ № 522584

в залежності від категорії майна, набору страхових ризиків, розміру страхової суми, розміру франшизи та періоду страхування страховий тариф складає 0,18 – 3,2 % від страхової суми

2

добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АЕ № 522579

в залежності від категорії майна, набору страхових ризиків, розміру страхової суми, розміру франшизи та періоду страхування страховий тариф складає 0,18 – 3,2 % від страхової суми

3

добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АЕ № 522587

в залежності від типу транспортного засобу, умов страхування (з урахуванням/без урахування зносу ТЗ), набору страхових ризиків, розміру франшизи, періоду страхування та території страхування страховий тариф складає 0,95 – 12,00 % від страхової суми

4

добровільне страхування водного транспорту (морського, внутрішнього та інших видів  водного транспорту

АЕ № 522581

в залежності від розміру страхової суми/ліміту, умов страхування, віку судна, статистики збитковості Клієнта, класифікаційного товариства, регіону експлуатації судна, періоду страхування, прапору судна, брутто/нетто – тоннажу, типу судна, мети експлуатації (яхти) (комерційна/некомерційна), матеріалу корпусу (яхти), участі/не участі у регатах (яхти), максимальної швидкості об’єкту страхування (яхти), досвіду капітана (яхти), ін. факторів індивідуально в кожному конкретному випадку страховий тариф складає від 0,20% до 5,00% від страхової суми

5

добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АЕ № 522580

в залежності від характеру вантажу, його пакування, вартості вантажу, виду та характеристик транспорту, що використовується, та засобу перевезення, маршруту перевезення, дальності прямування, наявності пунктів перевантаження, перевалок та пунктів тимчасового зберігання, статистики збитків Клієнта, обсягу страхового покриття, розміру франшизи, регулярності перевезень, інших факторів страховий тариф складає від 0,05 до 5% від страхової суми

6

добровільне страхування фінансових ризиків

АЕ № 522592

в залежності від періоду страхування, кількості переходів права на нерухомість та її історії, періоду укладання угоди з набуття права власності на майно та інших чинників страховий тариф складає 0,5% - 5% від страхової суми

7

добровільне страхування кредитів (в тому числі відповідальності Позичальника за непогашення кредиту)

АЕ № 522586

в залежності від набору страхових ризиків, розміру страхової суми та франшизи, періоду страхування та умов кредитування страховий тариф складає 4,5% - 10% від страхової суми

8

добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

АЕ № 522593

в залежності від роду діяльності особи, відповідальність якої застрахована, набору страхових ризиків, страхової суми, розміру франшизи та інших чинників страховий тариф складає від 0,4% до 3,5% від страхової суми

9

добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

АЕ № 522582

в залежності від розміру страхової суми, типу ТЗ, кількості водіїв та їхнього водійського стажу, території використання ТЗ та ряду інших чинників, страховий тариф складає 0,7% - 3,8% від страхової суми

10

добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

АЕ № 522585

в залежності від розміру страхової суми/ліміту, умов страхування, віку судна, статистики збитковості Клієнта, класифікаційного товариства, регіону експлуатації судна, періоду страхування, прапору судна, брутто/нетто – тоннажу, типу судна, мети експлуатації (яхти) (комерційна/некомерційна), матеріалу корпусу (яхти), участі/не участі в регатах (яхти), максимальної швидкості об’єкту страхування (яхти), досвіду капітана (яхти), ін. чинників, індивідуально в кожному конкретному випадку страховий тариф складає від 0,20% до 5,00% від страхової суми

11

добровільне страхування від нещасних випадків

АЕ № 522594

в залежності від віку Застрахованої особи, роду її діяльності, стану її здоров’я, об’єму ризиків, що покриваються, та т.ін. страховий тариф складає від 0,042% до 6,4% від страхової суми

12

добровільне медичне страхування (бесперервне страхування здоров’я)

АЕ № 522591

в залежності від віку Застрахованої особи, роду її діяльності, стану здоров’я, набору ризиків, що покриваються, обраних медичних програм та т.ін.  страховий тариф складає від 0,18% до 40,00% від страхової суми

13

добровільне страхeвання медичних витрат

АЕ № 522578

в залежності від віку Застрахованої особи, мети її подорожі, території страхування, типу страхового покриття, та т.ін. страховий тариф складає від 0,012% до 21,00% від страхової суми

14

обов’язкове особисте страхування робітників відомчих (крім тех, які працюють в установах та організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України) та сільскої пожежної охорон і членів добровільних пожежних дружин (команд)

АЕ № 522590

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1995р. № 232 встановлений максимальний страховий тариф в розмірі 2% від страхової суми по кожній Застрахованій особі

15

обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

АЕ № 522589

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.1996р. № 959 страховий тариф складає до 0,18% від страхової суми по кожній застрахованій особі

16

обов’язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути спричинена третім особам

АЕ № 522588

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2002р. № 944 страховий тариф встановлений на один рік у розмірі одного неоподатковуваний мінімум доходів громадян - для фізичних осіб, та двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для юридичних осіб

17

обов’язкове страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

АЕ № 522583

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2011р. № 358, страховий тариф в середньому складає від 0,2% до 0,5% та визначається в залежності від розміру страхової суми, періоду страхування та інших факторів

18

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

розпорядження Нацкомфінпослуг № 3439 від 24.12.2015р.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів від 19.08.2015р. № 624 при франшизі від 1 до 5% від страхової суми максимальний страховий тариф складає 0,1% від страхової суми. У випадку, коли франшиза не застосовується, максимальний страховий тариф складає 0,3% від страхової суми