Особая информация


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 29.04.2021р.


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 28.04.2020р.


Відомості про зміну складу посадових осіб емітент 28.04.2020р.


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 03.04.2020р.


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 28.04.2017


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 03.04.2017


Рішення емінтету 20.06.2014


Зміна складу посадових осіб 30.04.2014


Зміна складу посадових осіб 08.04.2014


Зміна складу посадових осіб 25.03.2013