Новости

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО»
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО»
(код ЄДРПОУ 24646706, місцезнаходження: 04071, Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2)

    Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО» «17» лютого 2020 року (Протокол № 67) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
    У зв’язку з цим Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО», повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «03» березня 2020 року о 11-00 за Київським часом, за адресою: Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2, у кабінеті Голови правління Товариства.
    Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства «03» березня 2020 року з 9-00 до 10-00. При здійснені процедури реєстрації учасників позачергових Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт).
  Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на позачергових Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.
    Дата складання реєстру акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину «26» лютого 2020 року.

Порядок денний

     1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.
     2. Про призначення суб’єкту аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
До дати проведення позачергових Загальних зборів, Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні юридичного відділу Товариства за адресою: Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2, а в день проведення позачергових Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Никитюк О. Л.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://aic.com.ua/.
    
Телефон для довідок : (044) 467-51-41.

Голова Наглядової Ради Товариства                                                                     Нікітюк Є. О.
 

  • Дата: 17.02.2020
  • Автор: ПрАТ "СК "АЗІНКО"