Новини

Конкурс на послуги суб’єкта аудиторської діяльності
Конкурс на послуги суб’єкта аудиторської діяльності

Конкурс на послуги суб’єкта аудиторської діяльності,

який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

       Замовник - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО» (скорочено ПрАТ «СК «АЗІНКО»,ЄДРПОУ 24646706) оголошує про конкурс на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
       Цілі та обсяг аудиту:
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкту  аудиторської діяльності  для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «АЗІНКО» за 2018р
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.
       Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
•підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності) за 2018р;
•підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика)за 2018р;
•додатковий звіт для аудиторського комітету.
Умови та порядок проведення конкурсу,
критерії відбору:

Суб’єкт аудиторської діяльності повинен  відповідати таким вимогам:
•інформація про суб’єкта аудиторської діяльності внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
•достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
•за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.
Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:
•не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
•подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
         

        Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

•коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
•документ про включення до  Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та до розділу  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
•наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
•перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
•цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
•діючий Договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами.
•будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

       Строк подачі документів –  до 14-00 ч.18.01.2019 р.

Документи надсилайте, будь ласка, за електронною адресою: ПрАТ «СК «АЗІНКО» aic@aic.com.ua
       Контактні особи: Алхімова Світлана Олександрівна тел. +38(067)644-35-94
    
Фінансова звітність та інша інформація стосовно ПрАТ «СК «АЗІНКО» доступна на сайті компанії www.aic.com.ua
Додаткова інформація про діяльність ПрАТ «СК «АЗІНКО» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь на сайті ПрАТ «СК «АЗІНКО» www.aic.com.ua.
 

  • Дата: 15.01.2019